เกี่ยวกับมัดแมน

การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ

ทีมบริหารของ มัดแมน

 • เป็นผู้ที่มีทั้งความชำนาญ และมากด้วยประสบการณ์
 • ทีมบริหารงานของเรามีความแข็งแกร่ง และมาพร้อมกับประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมทางอาหารในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งนั่นเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเรา นอกจากนั้นเรายังมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทดำเนินต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบใดก็ตาม
 • ทีมบริหารงานของเราสามารถแสดงให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน การขยายตัวของตลาดในเชิงรุก การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ

คุณนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี

กรรมการบริหารบริษัท มัดแมน

 • ประสบการณ์นับ 20 ปี เกี่ยวกับการบริหารและจัดการธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม Hyatt , Mansirin, และโรงแรมดุสิตธานี ทั้งภายในประเทศไทย ประเทศนิวซีแลนด์ ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแถบแปซิฟิกตอนใต้
 • มากกว่า 15 ปี กับประสบการณ์การซื้อขายของธุรกิจประเภทอาหารภายใต้แบรนด์ที่เป็นรู้จักกันอย่างแพร่หลาย อย่างเช่น Starbucks, Antie Anne’ Pretzel, Au Bon Pain, Dunkin Donuts, Baskin Robbinsและได้เข้ามาร่วมกับบริษัท มัดแมน ในปี 2003

คุณ หรรษา เสริมศรี

ผู้บริหารทางด้านการเงิน

 • ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ทางด้านบัญชี และการเงิน
 • เข้าร่วมบริษัท มัดแมน ในเดือนมิถุนายน 2006
 • ความสามารถทางด้านโปรแกรมทางบัญชีต่างๆ จาก Motorola, Taylor Nelson Sofres

คุณลภาพร เตียสกุล

รองประธานฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ

 • มากกว่า 15 ปีกับประสบการณ์ทางด้านการซื้อขายของธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ที่เป็นรู้จักกันอย่างแพร่หลาย อย่างเช่น Starbucks, Antie Anne’ Pretzel, Au Bon Pain, Dunkin Donuts, Baskin Robbins และได้เข้ามาร่วมกับบริษัท มัดแมน ในปี 2003
 • เคยร่วมงานกับบริษัทStarbucks, The Brooker Group และ IMRS

คุณวิมลรัตน์ อัศวชัยวิศิษฐ์

รองประธานฝ่ายจัดซื้อ

 • ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี เกี่ยวกับการบริการงานจัดซื้อและเข้าร่วมบริษัท มัดแมน ในปี 1996
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับธุรกิจประเภทอาหาร และเครื่องจักรของเอเชีย

คุณนบเกล้า ตระกูลปาน

รองประธานฝ่ายการบริหารและวางแผนประสิทธิภาพในการทำงาน

 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานประเภทโรงแรม และรีสอร์ท มากกว่า 18 ปี
 • มีความชำนาญในการบริหารงานเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในส่วนของการควบคุมการผลิต และในส่วนของห้องอาหาร
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการวางแผนประสิทธิภาพในการทำงานเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ของแผนกทำอาหาร แผนกสถานที่ แผนกวิศวกรรม และแผนกรักษาความปลอดภัย​

CISA ebook ICBB test software Masks KN95 Mask Diet Pills